Covid-19

Dat het een bijzondere tijd is hoeven wij u niet meer te vertellen. Daarom hebben we maatregelen getroffen binnen de salon.
Houdt u er rekening mee dat onderstaande vragen over uw gezondheid aan u gesteld worden. Voor u en onze veiligheid is het belangrijk dat u deze vragen beantwoord.
Daaronder staan een aantal adviezen die wij volgen binnen de praktijk. Leest u deze rustig door. Heeft u vragen? Stel deze dan gerust.
Daarnaast vragen we uw begrip en geduld om met deze adviezen veilig uw behandeling door te kunnen laten gaan.